Γ' Γυμνασίου

Το παρόν ηλεκτρονικό αποθετήριο προτεινόμενων διαγωνισμάτων για όλες τις τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσκοπεί στο να βοηθήσει μαθητές/τριες από όλη την Ελλάδα να εξασκηθούν στη διδαχθείσα ύλη κάθε χρονιάς, μετρώντας τις δυνάμεις τους σε απαιτητικές ασκήσεις, καθώς και να προετοιμαστούν κατάλληλα πριν τις απολυτήριες εξετάσεις.

Στη συγκεκριμένη ενότητα, μπορείτε να βρείτε μια σειρά επαναληπτικών διαγωνισμάτων για τη Γ' Γυμνασίου, μαζί με τις ενδεικτικές απαντήσεις τους (σε μορφή αρχείων pdf), κατηγοριοποιημένα ανά μάθημα.

Για να διαβάσετε ή και να αποθηκεύσετε τα αρχεία των Θεμάτων ή των Λύσεων, κάνετε κλικ στο έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ώστε να ανοίξει σε νέα καρτέλα, από όπου μπορείτε να το διαβάσετε ή να το αποθηκεύσετε στη συσκευή σας (PC/smartphone).

Μαθηματικά

 1. Διαγώνισμα Μαθηματικών 1 + Λύσεις
 2. Διαγώνισμα Μαθηματικών 2 + Λύσεις

Φυσική

 1. Διαγώνισμα Φυσικής 1 + Λύσεις
 2. Διαγώνισμα Φυσικής 2 + Λύσεις

Βιολογία

 1. Διαγώνισμα Βιολογίας 1 + Λύσεις
 2. Διαγώνισμα Βιολογίας 2 + Λύσεις

Νέα Ελληνική Γλώσσα

 1. Διαγώνισμα Γλώσσας 1 + Λύσεις
 2. Διαγώνισμα Γλώσσας 2 + Λύσεις

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

 1. Διαγώνισμα Λογοτεχνίας 1 + Λύσεις
 2. Διαγώνισμα Λογοτεχνίας 2 + Λύσεις

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

 1. Διαγώνισμα Αρχαίων 1 + Λύσεις
 2. Διαγώνισμα Αρχαίων 2 + Λύσεις

Ιστορία

 1. Διαγώνισμα Ιστορίας 1 + Λύσεις
 2. Διαγώνισμα Ιστορίας 2 + Λύσεις