Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Η διδασκαλία της Πληροφορικής στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου μας έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και αποσκοπεί στην καλλιέργεια μαθησιακών δεξιοτήτων και στην εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού που συνεισφέρουν στην εξοικείωση των μαθητών με τα βασικά εργαλεία-τεχνολογίες της επιστήμης των υπολογιστών και τις ποικίλες εφαρμογές τους. Έτσι, ενθαρρύνεται η αλληλεπιδραστική σχέση υπολογιστή-μαθητή και ευνοείται η αυτόνομη ανάπτυξη των μαθητών. Επιπλέον, στη βαθμίδα του Γυμνασίου, ενθαρρύνεται η  τυπική πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής (IT Skills) μέσα από επίσημους φορείς αναγνώρισης.

Στο Λύκειο, στοχεύουμε πλέον στη βαθύτερη εξοικείωση των μαθητών με τον προγραμματισμό και την αλγοριθμική σκέψη, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν τον κεντρικό ρόλο του λογισμικού και τη λογική της δομικής επιστήμης των υπολογιστών, στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών.

Επίσης, μέσα από το μάθημα της Πληροφορικής, οι μαθητές του σχολείου μας προετοιμάζονται να λάβουν μέρος σε Διαγωνισμούς, όπως ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής, ο Διαγωνισμός Generation Next κι ο Διαγωνισμός Πληροφορικής & Υπολογιστικής Σκέψης «Bebras», κ.α.. Το Σχολικό έτος 2019-2020, τρεις μαθητές του Γυμνασίου μας διακρίθηκαν κατακτώντας την 3η θέση Πανελλαδικά στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υπολογιστικής Σκέψης “Bebras”.