Εκπαιδευτική Ρομποτική

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική αποτελεί έναν μοναδικό τρόπο για να κατανοήσουν οι μαθητές τον προγραμματισμό, τους αυτοματισμούς και τις φυσικές επιστήμες, να μάθουν να σκέφτονται ως μηχανικοί, να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην επίλυση προβλημάτων και να διευρύνουν τη δημιουργικότητά τους.

Οι μαθητές ασκούνται στην ομαδική εργασία, την κριτική σκέψη, την επικοινωνία με την ομάδα για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Μαθαίνουν να παρατηρούν, να αναρωτιούνται, να φαντάζονται και να δημιουργούν με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό.

Στο σχολείο μας, η Εκπαιδευτική Ρομποτική διδάσκεται στο κανονικό ωράριο από την Α’ Γυμνασίου αξιοποιώντας  διαφορετικά kit Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (Lego Education EV3, Arduino, Raspberry). Παράλληλα, στο σχολείο μας λειτουργούν απογευματινά τμήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα οποία οι μαθητές προετοιμάζονται για να συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής της WRO (World Robot Olympiad).