Επικοινωνία

Πληροφορίες παρέχονται από τη γραμματεία του κάθε σχολείου στα, δείτε τα τηλέφωνα στην διπλανή στήλη.

Μπορείτε να μάς ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε για να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία είτε για να ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα του σχολείου, καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό από τις διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις μας.