Φιλοσοφία

Η Πολύτροπη Αρµονία δημιουργήθηκε από µαχόμενους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν µακρά διδακτική εμπειρία, µεταδοτικότητα και πάθος.

Η Πολύτροπη Αρμονία παρέχει πλήρεις γνώσεις και µε τέτοιο ελκυστικό τρόπο ώστε ο µαθητής να µη θεωρεί το σχολείο πάρεργο ή καταναγκασμό.

Η Πολύτροπη Αρμονία αναδεικνύει τα ιδιαίτερα ταλέντα και τις κλίσεις των µαθητών τους βοηθώντας τους να εντοπίσουν τα ενδιαφέροντά τους και να αποκτήσουν πάθος στην επιδίωξη των στόχων τους.

Η Πολύτροπη Αρμονία δίνει όλα τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, ώστε οι µαθητές της να συνεχίσουν τις πανεπιστηµιακές τους σπουδές και να βγουν στην αγορά εργασίας πλήρως εξοπλισμένοι.

Η Πολύτροπη Αρµονία προσφέρει ολοκληρωμένη παιδεία και απαλλάσσει τους µαθητές της από την ανάγκη οποιασδήποτε εξωσχολικής ή παράλληλης βοήθειας, είτε στα µαθήµατα είτε στις ξένες γλώσσες είτε σε αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Πολύτροπης Αρμονίας η αρµονική και ολόπλευρη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Τέλος, η Πολύτροπη Αρμονία προτίθεται να αποτελεί φορέα πολιτισμού, ανάπτυξης της κουλτούρας και της δημιουργίας στην ευρύτερη περιοχή.