Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Πες μου και θα ξεχάσω…
Δείξε μου και μπορεί να θυμηθώ…
Κάνε με να συμμετέχω και θα ΚΑΤΑΛΑΒΩ…

Κομφούκιος (551 π.Χ. – 479 π.Χ.)

Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου μας, πλήρως εξοπλισμένο και λειτουργικό, ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τους παιδαγωγικούς στόχους των μαθημάτων της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας. Ικανό να φιλοξενήσει ταυτόχρονα τέσσερις ομάδες εργασίας σε τέσσερις άνετους εργαστηριακούς πάγκους, δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να γίνουν συμμέτοχοι και «συνένοχοι» της παρακολούθησης του εκάστοτε φαινομένου. Συνένοχοι, διότι σε οποιοδήποτε πείραμα δεν αρκεί μόνο η «παρατήρηση», αλλά απαιτείται και η «μέτρηση». Μέτρηση σημαίνει «σφάλμα» και το σφάλμα είναι ο κακός δαίμονας των εργαστηρίων, ο περιορισμός του οποίου απαιτεί προσήλωση και πειθαρχία. Η  επαφή με την αναπαράσταση του φαινομένου (πείραμα),  η συμμετοχή στο λάθος, η υποχρεωτική επανάληψη της μέτρησης και η επίγνωση ότι ο εργαστηριακός χρόνος είναι πολύτιμος και μοναδικός, κάνουν τον μαθητή πιο υπεύθυνο απέναντι στο ίδιο το μάθημα και γενικότερα στην επιστήμη.

Η άποψη της ομάδας των καθηγητών Θετικών Επιστημών του σχολείου μας είναι ότι η εργαστηριακή εμπειρία είναι απαραίτητη για την κατανόηση, αφενός των φαινομένων και εννοιών που εξετάζονται στα μαθήματα της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας και αφετέρου της επιστημονικής μεθοδολογίας η οποία είναι αποδεδειγμένα η μοναδική μέθοδος καταγραφής και επικύρωσης της Γνώσης. Όραμά μας είναι η καθιέρωση εξέτασης, ακόμη και σε επίπεδο Πανελληνίων, μιας τουλάχιστον πειραματικής άσκησης. Όχι μόνο μέσω εικονικού πειράματος «στο χαρτί», με πλασματικές-βολικές μετρήσεις, αλλά ακόμα και (για μερικές συγκεκριμένες σχολές) μέσω βιωματικής πειραματικής εξέτασης με υλοποίηση πειράματος και επεξεργασία μετρήσεων (όπως γίνεται διεθνώς στις Ολυμπιάδες των Φυσικών Επιστημών).

Το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών της Πολύτροπης Αρμονίας προετοιμάζει ομάδες μαθητών για συμμετοχή σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς, πειραματικούς ή μη (με αρκετές διακρίσεις μαθητών μας), εκδηλώσεις παρουσίασης πειραμάτων, συμμετοχή σε διαλέξεις εξειδικευμένης επιστημονικής θεματολογίας και άλλα. Ένα σημαντικό, παράπλευρο όφελος αποτελεί η εξοικείωση των μαθητών με την πειθαρχία, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, έννοιες που κυριαρχούν σε κάθε εργαστήριο. Η εξοικείωση με τις συγκεκριμένες αρετές σε νεαρή ηλικία αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη στις μελλοντικές σπουδές των περισσότερων μαθητών, όταν καλούνται να αυτενεργήσουν στα πλαίσια κάποιου εργαστηριακού μαθήματος ή ερευνητικής εργασίας.

Μέσα στην καρδιά της διαδικτυακής επανάστασης, όπου όλα μπορείς να τα παρακολουθήσεις παθητικά (ή και διαδραστικά ακόμα) σε μία οθόνη από το δωμάτιό σου, η κατασκευή και το στήσιμο του πιο απλοϊκού  πειράματος με τα ίδια σου τα χέρια είναι κάτι αναντικατάστατο και πολύτιμο για τις γενιές που ακολουθούν. Ίσως στο μέλλον, η εργαστηριακή εμπειρία αποτελέσει εφόδιο για μία ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων, που εκτός από το να πατά κουμπάκια, θα μπορεί να παρεμβαίνει ενεργά σε ζητήματα ζωτικής σημασίας.

ktirio-1

ktirio-2