Στην παρακάτω ενότητα, μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο σχολιασμού των Θεμάτων στα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της σχολικής χρονιάς 2023-24 από τους/τις καθηγητές/τριες των Εκπαιδευτηρίων «Πολύτροπη Αρμονία» και «Πολύτροπη». Σε κάθε μάθημα, παρουσιάζονται συνοπτικά οι Λύσεις των Θεμάτων και τα πιο δύσκολα σημεία, που έπρεπε να προσέξουν οι υποψήφιοι.

Για να διαβάσετε τις αναλυτικότερες λύσεις των Θεμάτων ανά μάθημα, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα του ιστοτόπου με τις προτεινόμενες απαντήσεις για τα φετινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, όπως προετοιμάστηκαν από τους διδάσκοντες του σχολείου μας.

Τα βίντεο μπορείτε να τα βρείτε και στο κανάλι του σχολείου μας στο YouTube.

  • Παρασκευή, 31/05/2024:

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Μέρος Α'

Μέρος Β'