Γυμνάσιο

Το Γυμνάσιο είναι ιδιαίτερα κρίσιµη εκπαιδευτική βαθµίδα διότι:

 • ξεκινάει η εις βάθος ενασχόληση µε τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και τα φιλολογικά µαθήµατα
 • ο µαθητής αρχίζει να αποκτά πλήθος γνώσεων τις οποίες πρέπει να εκμεταλλεύεται όταν κάνει απλούς ή σύνθετους συλλογισμούς, ενώ παράλληλα εκπαιδεύεται στη χρήση της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης για την επίλυση προβλημάτων
 • τότε ολοκληρώνεται η πολύ καλή έως άριστη γνώση των ξένων γλωσσών
 • παράλληλα υπάρχει ο χρόνος για την ουσιαστική ενασχόληση και µε τα υπόλοιπα µαθήµατα (πληροφορική, καλλιτεχνικά, τεχνολογία, γυμναστική, κλπ.) που βοηθούν το µαθητή να αποκτήσει ευρύτερη παιδεία και μόρφωση.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι πρέπει το σχολείο να πείσει το µαθητή να αγαπάει το διάβασμα και να απολαμβάνει το σχολικό χρόνο και τα σχολικά καθήκοντα.

Η Πολύτροπη Αρμονία φροντίζει:

 • να διδάσκουν καθηγητές που έχουν πλούσια διδακτική πείρα, µεταδοτικότητα και γενικότερα τα εφόδια και τις αρετές ενός σωστού δάσκαλου με σκοπό την απόκτηση και εµπέδωση των γυµνασιακών γνώσεων
 • το εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου να είναι επαυξηµένο σε σχέση µε το επίσημο πρόγραµµα που προβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας
 • ο µαθητής να έχει πρόσθετες ώρες στα βασικά µαθήµατα κάθε τάξης, ώστε να µην έχει καµία ανάγκη από εξωσχολική βοήθεια
 • το καθημερινό ωράριο να είναι 8ωρο. Σε αυτό περιλαμβάνονται το κανονικό πρόγραµµα και οι επιπλέον ώρες που απαιτούνται για κάθε µάθηµα
 • οι διδάσκοντες καθηγητές να ασχολούνται ατοµικά -πέρα από το 8ωρο- με το µαθητή που θα έχει οποιαδήποτε ανάγκη. Επιβάλλεται έτσι ο µαθητής να έχει χρόνο για την προσωπική του πλέον προσπάθεια και µελέτη αλλά και ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση
 • να ακολουθεί ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστηµα αξιολόγησης και παρακολούθησης της µαθησιακής πορείας και των επιδόσεων κάθε μαθητή
 • να αντιμετωπίζει ισότιμα και χωρίς διακρίσεις όλους τους/τις μαθητές/τριες, προϋπόθεση απαραίτητη για τη διασφάλιση ομαλών και εποικοδομητικών σχέσεων στις τάξεις
 • τα τμήματα ελληνικών και ξένων γλωσσών να είναι ομοιογενή και υψηλού επιπέδου, ώστε να ανταποκρίνοται στις απαιτήσεις οικογενειών και μαθητών/τριών με υψηλούς στόχους
 • να ελέγχει το χώρο του σχολείου, ώστε να εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια των µαθητών.