Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η Πολύτροπη Αρμονία θεωρεί ότι η ορθή επιλογή του επαγγέλματος είναι θεμέλιο της επαγγελµατικής επιτυχίας και της προσωπικής ολοκλήρωσης. Για το λόγο αυτό:

-το σχολείο προσφέρει σφαιρική παιδεία και ισότιμη εμβάθυνση σε όλα τα µαθήµατα, ώστε ο µαθητής να επιλέξει τις σπουδές του χωρίς τους περιορισμούς των ελλείψεων και των όποιων κενών

-οι καθηγητές του σχολείου παρακολουθούν συστηματικά τα παιδιά, συζητούν µαζί τους, λύνουν απορίες και εντοπίζουν έγκαιρα κλίσεις και ενδιαφέροντα των παιδιών

-το σχολείο διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις µε µαθητές και γονείς για θέµατα επαγγελματικού προσανατολισμού, στις οποίες εισηγητές είναι οι απόφοιτοι του σχολείου και μέλη του Συλλόγου ΕΟΑΠΑ

-το σχολείο συµπαρίσταται στους µαθητές αφιερώνοντας όσο χρόνο χρειάζονται για την ορθότερη επιλογή και τους καθοδηγεί στενά στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, όταν είναι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.