Εκδόσεις-Βιβλία

Η Πολύτροπη Αρµονία έχει κυκλοφορήσει µια σειρά από δικά της βιβλία για όλα τα µαθήµατα τα οποία παρέχονται δωρεάν στους µαθητές του σχολείου, µε σκοπό την ενίσχυση των εγχειριδίων του ΟΕΔΒ, τη σωστή οργάνωση της µελέτης και την εμβάθυνση στα γνωστικά αντικείµενα.

Άλγεβρα Γ Γυμνασίου (Νέο)

Αρχαία Θεματογραφία Β Λυκείου

Ασκήσεις Συντακτικού Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Εισαγωγή Νεοελληνική Λογοτεχνία Α Β Λυκείου

Φυσική Γ Λυκείου Α' τόμος

Φυσική Γ Λυκείου B' τόμος

Φυσική Α Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου

Μαθηματικά Γ Λυκείου Επαναληπτικό

Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου

Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου

Άλγεβρα Α Γυμνασίου (Νέο)

Άλγεβρα Β Γυμνασίου (Νέο)

Γεωμετρία Α Γυμνασίου (Νέο)

Γεωμετρία Β Γυμνασίου (Νέο)

Γεωμετρία Γ Γυμνασίου (Νέο)

Ολοκληρώματα Γ Λυκείου

Πληροφορική Γ Λυκείου

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Βιολογία Γ Λυκείου - Προσανατολισμού

Χημεία 1

Χημεία Α Λυκείου

Χημεία ΙΙΙ Γ Λυκείου

Χημεία IV Γ Λυκείου