Ξένες Γλώσσες

Οι ξένες γλώσσες αποτελούν πλέον πρωτεύοντα µαθήµατα στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Αυτό επιβάλλεται τόσο από την πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης και της ευρύτατης κυκλοφορίας ανθρώπων και αγαθών, όσο και από ουσιαστικότερους λόγους όπως η επάρκεια του νέου ανθρώπου και μελλοντικού επιστήμονα να χειρίζεται ξενόγλωσσο επιστημονικό υλικό, να επικοινωνεί µε άνεση µε τους συναδέλφους του από διάφορα µέρη της γης και να απολαμβάνει τον παγκόσμιο πολιτισμό χωρίς εμπόδια.

Η Πολύτροπη Αρµονία υποχρεούται να παρέχει άρτια υποδομή και διαδικασίες, ώστε ένα παιδί να ολοκληρώσει τις σπουδές του στις ξένες γλώσσες αποκτώντας τα απαραίτητα πτυχία και την ουσιαστική ικανότητα να τις χρησιμοποιεί στην επικοινωνία του, προφορική ή γραπτή. Γι’ αυτό το λόγο, προβλέπεται αυξημένο πρόγραµµα διδασκαλίας των ξένων γλωσσών.

Η Πολύτροπη Αρμονία εξασφαλίζει:

  • ότι οι µαθητές της θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στα Αγγλικά έως και τη Γ’ Γυμνασίου και στη δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλικά-Γερμανικά) έως και την Α΄ Λυκείου
  • ότι θα έχουν πάρει τα πτυχία που απαιτούνται (επίπεδο C2 στα Αγγλικά και επίπεδο C1 στη δεύτερη ξένη γλώσσα)
  • ότι θα μπορούν να επικοινωνούν µε άνεση στην ξένη γλώσσα
  • την προαιρετική διδασκαλία της Κινεζικής Γλώσσας.

Το σχολείο είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο, συνεργαζόμενο με την Ελληνοαμερικανική ένωση και κατά καιρούς με άλλους φορείς πιστοποίησης ξένων γλωσσών.