Θέματα & Λύσεις Πανελλήνιων Εξετάσεων

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων των τελευταίων ετών και τις προτεινόμενες λύσεις τους από το σχολείο μας (σε μορφή αρχείων pdf). Τα θέματα και οι προτεινόμενες λύσεις έχουν κατηγοριοποιηθεί σε υποενότητες ανά μάθημα. Το περιεχόμενο της ενότητας "Θέματα & Λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων" θα συμπληρώνεται και θα επικαιροποιείται σε τακτική βάση. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο επιθυμητό μάθημα είτε από την αναπτυσσόμενη λίστα στην ενότητα Εκπαιδευτικό Υλικό του κεντρικού μενού είτε από το πλευρικό μενού (στα αριστερά σε PC, πιο κάτω σε Smartphone).

Ελπίδα μας να αποτελέσει η συγκεκριμένη ενότητα της ιστοσελίδας μας ένα οργανωμένο και ανοικτό αποθετήριο, στο οποίο όλοι οι μαθητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση. Οι προτεινόμενες λύσεις των θεμάτων έχουν αναπτυχθεί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Οι εκτενείς και μεθοδικές λύσεις παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εξοικειωθούν με τα επίσημα εξεταστικά δεδομένα σε κάθε μάθημα ή και να οργανώσουν την τελική τους επανάληψη πριν τις εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.