Νέα

Ανάρτηση Προτεινόμενων Θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022

Κάθε χρόνο πριν την περίοδο των Πανελλήνιων Εξετάσεων, το σχολείο μας αναρτά στην ιστοσελίδα του Προτεινόμενα Θέματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές προκειμένου να οργανώσουν την επανάληψή τους και να αυτο-αξιολογηθούν σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Το ανθολόγιο αυτών των θεμάτων καταρτίζεται από τους έμπειρους εκπαιδευτικούς του σχολείου και αποσκοπεί στο να προσφέρει χρήσιμο υλικό σε μαθητές από ολόκληρη την Ελλάδα, τη στιγμή της σημαντικότερης προσπάθειάς τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Έτσι και φέτος, κάθε Τρίτη και Παρασκευή μέχρι τις 24/5, θα αναρτώνται τα Προτεινόμενα Θέματα και οι Ενδεικτικές Λύσεις σε ένα μάθημα κάθε Προσανατολισμού τόσο στην ιστοσελίδα μας όσο και στον ιστότοπο με περιεχόμενο για την παιδεία, esos.gr. Σε κάθε μάθημα θα αναρτηθούν συνολικά τρεις διαφορετικές σειρές Προτεινόμενων Θεμάτων, σε διαφορετικές ημερομηνίες. Μπορείτε να ανατρέξετε στα εν λόγω θέματα πατώντας εδώ.

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: