Νέα

Ανάρτηση επαναληπτικών διαγωνισμάτων με ενδεικτικές απαντήσεις

Στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, αναρτώνται σε τακτική βάση προτεινόμενα διαγωνίσματα για τα βασικότερα μαθήματα των τάξεων από Α’ Γυμνασίου μέχρι και Β’ Λυκείου, μαζί με τις ενδεικτικές απαντήσεις τους. Τα θέματα και οι προτεινόμενες λύσεις σε όλα τα μαθήματα έχουν κατηγοριοποιηθεί σε υποενότητες ανά τάξη.

Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό αποθετήριο προτεινόμενων διαγωνισμάτων για τις τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσκοπεί στο να βοηθήσει μαθητές/τριες από όλη την Ελλάδα να εξασκηθούν στη διδαχθείσα ύλη κάθε χρονιάς, μετρώντας τις δυνάμεις τους σε απαιτητικές ασκήσεις, καθώς και να προετοιμαστούν κατάλληλα πριν τις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις. Το περιεχόμενο της ενότητας θα ανανεώνεται σε τακτική βάση και θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα διαγωνίσματα και σειρές ασκήσεων.

Μπορείτε να ανατρέξετε στην εν λόγω ενότητα της ιστοσελίδας πατώντας εδώ.

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: